Teamcohesie

woodenErgens in Engeland, op de wijde vlakte, was er een klein plaatsje dat een grote basketbalvereniging herbergde. Onder de verdrukking en schaduw van Koning Voetbal probeerde deze club basketbal op de kaart te zetten. Bij het bepalen van een strategie zochten zij naar kenmerken die als voorbeeld kon werken voor toekomstige generaties. Zij pasten daarom een eeuwenoude traditie toe van hun verre voorouders. Hierin was de groep de leider, beslissingen werden genomen op basis van intuïtie en het stemrecht werd gedeeld door iedereen. Deze drie facetten zouden later dienen als voorbeeld hoe er gebasketbald diende te worden. Iedereen had inspraak en niemand werd bestempeld als goed of slecht. Iedere ridder had zijn taak en voerde dit naar zijn kunnen uit. Daarnaast ging men uit van zijn eigen kracht en deed dit vanuit het principe dat de geest sterker is dan het lichaam. Maar het allerbelangrijkste vonden zij dat de bal gedeeld werd. Iedereen moest het gevoel hebben dat zij deel uit maakte van het team. Uit deze situatie kwamen de

Ridders van de Ronde Tafel

Lang voordat deze orde bestond, waren de mannen van zichzelf afhankelijk. Zij maakte geen deel uit van een team en zij zorgde er zelf voor dat de taken werden uitgevoerd. Voordat deze individuele mannen een hechte groep werden, gingen zij door een aantal verschillende situaties om een team te worden. Zij moesten altijd voor elkaar opkomen en in iedere situatie dezelfde doelen nastreven. Dit werd team cohesie genoemd.

Team cohesie kan opgedeeld worden in twee vormen, namelijk taak cohesie en sociale cohesie. Met taak cohesie wordt bedoeld dat het team samenwerkt om hetzelfde specifieke doel te behalen. Sociale cohesie is juist het facet waarbij leden van het team het prettig vinden om met elkaar te basketballen en voldoening halen uit het feit dat zij in een team zitten.

De sociale cohesie is vaak prima in teams bij Dedein. Het is een hechte groep die ook buiten het basketbal veel met elkaar afspreken. Vaak verschilt het juist aan de taak cohesie in de teams. De ene persoon wil graag rustig een balletje gooien, de ander is juist ambitieus, wil beter worden en traint om kampioen te worden. Voor een coach/trainer is het een taak om een zo homogene (gelijk mogelijke) groep bij elkaar te krijgen. Dit houdt in dat de meeste spelers dezelfde instelling hebben, bijvoorbeeld een betere basketballer worden of kampioen worden.

Team cohesie als proces

De ridders wisten nu dat zij én dezelfde doelen moesten hebben én voldoening moesten halen uit het feit dat zij in een team zaten. Maar wat konden zij verwachten voordat zij een team werden? Wat was het proces? Van hun voorvaderen hadden zij geleerd dat het ontstaan van een groep vier fasen kent:

Forming (introductie)
Storming (nieuwe dingen leren)
Norming (wat moet er gebeuren om…)
Performing (ready, steady, go!)

In de forming fase komen de basketballers voor het eerst bij elkaar en zijn ze opgewonden omdat ze bij elkaar zijn voor een gezamenlijk doel. In de storming fase treedt er frustratie op omdat er nieuwe systemen geleerd moeten worden en je moet aan je nieuwe teammates wennen. Tijdens de norming fase worden de nieuwe teamleden het eens over wat de doelen zijn en wat de normen zijn voor een goede prestatie. Ten slotte is het team in de performing fase klaar om als geheel te presteren.

Omdat zij dit van te voren wisten, konden zij hier rekening mee houden. Wanneer het moeizaam werd en de frustratie naar boven kwam, wisten zij dat zij in de storming fase zaten. Zij waren dus wel degelijk bezig om een goed team te worden, er moesten alleen nieuwe dingen geleerd worden.

10 tips voor team cohesie

Uit de legende van de Ridders van de ronde tafel worden vaak verhalen verteld over Arthur en hoe hij zijn magische zwaard Excalibur uit de rots trekt of men verteld verhalen over de eigenaardigheden van Merlijn de tovenaar. Wat echter weinig mensen weten is dat er een briefje lag onder de rots waar het zwaard uit werd getrokken. Op dit briefje stonden de volgende tien geboden voor team cohesie:

1. Laat iedere speler zich bewust worden van de taken van zijn medespelers

Laat een speler ook eens op een andere positie spelen tijdens de training. Hierdoor krijgen ze inzicht en waardering voor spelers die op een andere positie spelen.

2. Neem de tijd om jouw teamleden persoonlijk beter te leren kennen

Mensen werken graag samen met anderen die wat persoonlijks over hen weten, zoals hobby’s of verjaardagen.

3. Ontwikkel trots voor teamprestaties

Zorg dat spelers trots kunnen zijn wanneer zij als team iets presteren.

4. Ontwikkel een gevoel van ‘eigendom’ bij de spelers

Spelers moeten het gevoel hebben dat het team HUN team is. Dit bereik je door spelers te betrekken bij beslissingen die hen zowel persoonlijk en als team aangaan. Spelers krijgen hierdoor het gevoel dat zij wat te zeggen hebben in het team.

5. Maak teamdoelstellingen en ontwikkel tevredenheid bij het behalen van de doelen

Je moet altijd weten welke kant je op wil (taak cohesie). Uitdagende doelstellingen moeten gesteld worden aan de spelers en als deze doelstellingen behaald worden moet dit gezamenlijk gevierd worden. Hierna kunnen er nieuwe doelstellingen bepaald worden.

6. Elke speler in het team moet zich bewust zijn van zijn rol en beseffen dat zijn rol belangrijk is

Er kunnen in een wedstrijd maar vijf mensen in het veld staan. Het meest uitdagend is om de zeven man die op de bank zitten ook tevreden te houden. Elke speler in het team heeft zijn eigen unieke rol. Als spelers dit niet in de gaten hebben, zetten zij zich af van het team en dit vermindert de team cohesie.

7. Verwacht niet dat er nooit conflicten tussen teamleden zijn

Met zoveel spelers in een groep is het onmogelijk om conflicten te voorkomen. Kijk er dus niet raar van op wanneer dit gebeurt.

8. Voorkom het ontstaan van ‘kleine clubjes’

Verdeeldheid of ‘clubjes’ ontstaan vaak wanneer er constant verloren wordt, training niet uitdagend genoeg zijn, spelers te weinig speeltijd krijgen of coaches die zelf zondebokken creëren voor slechte resultaten.

9. Maak team drills die het aanmoedigen om samen te werken

Verzin in je training oefeningen die spelers aanmoedigen om samen te werken en die ze laten ervaren om op andere te vertrouwen.

10. Benadruk gebieden waarop het team goed presteerde, ook als er verloren wordt.

Prestaties hebben invloed op het gevoel van tevredenheid en op de cohesie. Benadruk dus wat er goed ging in een situatie, zelfs als de wedstrijd werd verloren.

Dankzij deze geopenbaarde geheimen kon de kleine basketbalvereniging opboksen tegen Koning voetbal. Met spetterend teamwork bereikten zij de plaatselijke kranten en maakten zij naamsbekendheid in hun eigen regio. De traditie van de Ridders van de Ronde Tafel leefde voort en het schijnt dat iets van deze geheimen nu bloot zijn komen te liggen in een klein plaatsje, ergens in het altijd gezellige Achterhoek, waar een prachtige basketbalvereniging zich probeert te verdedigen tegen Koning Voetbal…

Michiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *