Foxhill Avenue

Wat is de plek waar het allemaal gebeurt?

En waar is deze plek?

Wie zijn de hoofdrolspelers is dit verhaal?

En hoe ziet het eruit?